• 2
  • 3
  • 1(1)
  • תאורת LED אחורית מוארת בקצה

    תאורת LED אחורית מוארת בקצה

    תאורת LED אחורית מתייחסת לשימוש ב-LED (דיודות פולטות אור) כמקור התאורה האחורית של תצוגת הגביש הנוזלי, בעוד שתצוגת התאורה האחורית LED היא רק מקור התאורה האחורית של תצוגת הגביש הנוזלי מצינור האור הקרה המסורתי CCFL (בדומה למנורות פלורסנט ) ל-LED (דיודה פולטת אור).ניתן להבין בפשטות את עקרון ההדמיה של גביש נוזלי כעובדה שהמתח החיצוני המופעל כדי להסיט את מולקולות הגביש הנוזלי יחסום את השקיפות של...